ประชาสัมพันธ์

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 6 แผนกสอบสวน กองกฎหมาย ฝ่ายอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 6 แผนกสอบสวน กองกฎหมาย ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ และสัมภาษณ์ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ และสัมภาษณ์ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์และว่ายน้ำตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ รวม 3 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์และว่ายน้ำตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ รวม 3 อัตรา
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ๖ แผนกสอบสวน กองกฎหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง  กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ๖ แผนกสอบสวน กองกฎหมาย


ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 6 แผนกสอบสวน กองกฎหมาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร 6 แผนกสอบสวน กองกฎหมาย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกยานพาหนะ (เพิ่มเติม)
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้สมัครสอบที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วนในตำแหน่งนิติกร 6 , ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) , ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้สมัครสอบที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วนในตำแหน่งนิติกร 6 , ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) , ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน)
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคลลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคลลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย