ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานธุรการ ๖ สังกัดฝ่ายต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานธุรการ ๖ สังกัดฝ่ายต่างๆ
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ รวม 7 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ รวม 7 อัตรา

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ (เพิ่มเติม)
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้สมัครสอบที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน ในตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้สมัครสอบที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน ในตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานธุรการ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานธุรการ 6