ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน สำนักท่าเรือภูมิภาค 
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๖ ท่าเรือพาณิชย์เชียงเเสน สำนักท่าเรือภูมิภาค ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๖ ท่าเรือพาณิชย์เชียงเเสน สำนักท่าเรือภูมิภาค ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๖ ท่าเรือพาณิชย์เชียงเเสน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ๖ ท่าเรือพาณิชย์เชียงเเสน