ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ (ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์ ว่ายน้ำและปฏิบัติงานบนที่สูง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ (ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์ ว่ายน้ำและปฏิบัติงานบนที่สูง
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ และสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ และสัมภาษณ์
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 3 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่างสำรวจร่องน้ำ 4 (ช่างซ่อมตะเกียง) แผนกเครื่องหมายทางเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กลุ่มงานทันตกรรม สำนักแพทย์และอนามัย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วนประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟ้า) ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟ้า) ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ) ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ (ช่างซ่อมตะเกียง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ (ช่างซ่อมตะเกียง)
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟ้า) เรือสันดอน 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟ้า) เรือสันดอน 7

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 หมวดช่างซ่อมรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือเเห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ)