ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สัมภาษณ์
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๖ แผนกผลิตสื่อกองประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๖ แผนกผลิตสื่อกองประชาสัมพันธ์
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๖ แผนกผลิตสื่อกองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๖ แผนกผลิตสื่อกองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6