ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 เรือสันดอน 7 และเรือสันดอน 9 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 เรือสันดอน 7 และเรือสันดอน 9 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 เรือสันดอน 7 และเรือสันดอน 9 สังกัดกองการขุดลอก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 เรือสันดอน 7 และเรือสันดอน 9 สังกัดกองการขุดลอก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ 

ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1