ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด 
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือเเห่งประเทศไทย เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด
ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 แผนกค่าภาระเงินสด 5 กองบริการค่าภาระเงินสด สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน 6