ประชาสัมพันธ์

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาคปฏิบัติการ สัมภาษณ์และว่ายน้ำ
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาควิชาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาควิชาการ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ ที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปากเรือ ๒ (กะลาสี) สังกัดกองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำที่เอกสารประกอบการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย